Red Nose Action

KLOVNING

Red Nose Action er en gruppe utøvende artister som ønsker
å skape kulturelle møtepunkter for barn og unge.
Gruppen opererer i flyktningleirer, asylmottak, sykehus
og andre steder der mennesker lever under vanskelige forhold.

Arbeidet med barn og unge er basert på improvisasjoner med teater og sirkus som kunstneriske rammer. Det felles språket
er nonverbalt, fysisk og musikalt. Utøverne er særdeles lydhøre for barnets impulser som dukker opp i prosessen og ønsker
å bruke mest mulig av det inn i arbeidet.

Utøverne tar utgangspunkt i deltakernes egen hverdag
og bringer med seg enkle teknikker som kan videreutvikles etter kursslutt.

Gruppen ble startet i 2004 etter initiativ fra sykepleier
og fotograf Marte Kruse og består idag  av fem utøvere og to
i administrasjonen. Red Nose Action har bl a vært tre ganger
i palestinske flyktningeleirer i Beirut med kurs og forestillinger. Red Nose Action holder også jevnlig sirkusskurs på norske asylmottak med støtte fra UDI.

Foto: Randi Helland Larsen