Teater, sirkus og integrering

BOA Scenekunst har i årevis holdt ulike kurs i inn- og utland som kan variere mellom fysisk teater, sirkus og klovnekurs.  Elisabeth Helland Larsen har jobbet med barn og ungdom
i teatersammenheng siden 1990 og skreddersyr sine kurs for voksne eller barn ut fra behov og ønsker. Paal Viken Bakke har jobbet i årevis som dukkespiller og  holder workshops
i figurteater og musikk.

BOA Scenekunst sitt hjerte banker litt ekstra for barn og unge som på et eller annet vis har spesielle utfordringer, funksjonshemninger eller språklige barrierer. I møte med det som er annerledes enn oss selv vokser vi som mennesker. Vi har alle enormt mye å dele og lære av hverandre i det kreative rommet uansett livssituasjon.

VI SKREDDERSYR KURS
Ta kontakt og fortell om hva dere har lyst til 
å lære, så skaper 
vi et kurs som passer dere.

KURS

Foto: Ayman

Foto: BOA Scenekunst

Foto: Marte Kruse