Lekenhet, absurditet og musikalitet

Mye av det fysiske materialet til forestillingene er skapt gjennom improvisasjoner bygd på ulike teknikker fra fysiske teatermiljøer og skoler. Å skape et scenespråk bygd på kroppens ekspressivitet og poesi i rommet har vært noe av den viktigste målsettingen. Det har også vært spennende å ta med seg nysirkusets lekenhet med objekter og rom inn i teaterets mer helhetlige tankegang.


Boas verktøy 

Hvis man skal lete etter en rød tråd gjennom BOA Scenekunst sin eksistens, er den kanskje flettet sammen av lekenhet, absurditet og musikalitet. BOA Scenekunst har ikke vært redd for å blande ulike sjangere og ønsker fortsatt å forske i nye måter å sette sammen forestillinger på som kan skape nye
og friske møter med publikum.

Foto: BOA Scenekunst

Foto: Anki Gerardsen